Новости

Зміна складу посадових осіб «Конекрейнс Україна»


11 квітня 2012 08:30

На загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Конекрейнс Україна», проведених 10 квітня 2012 року було прийнято рішення про зміну складу посадових осіб товариства у зв’язку з особистим бажанням звільнитись осіб, що займали нижчезазначені посади, а також необхідністю призначення нових посадових осіб на посади, що звільнились.

Жодна із нижчезазначених посадових осіб не має непогашеної судимості.


Повне найменування товариства Приватне акціонерне товариство «Конекрейнс Україна»
 
Місцезнаходження емітента Україна, 65125, м. Одеса, вул. Успенська, 26
 
Дата, час і місце проведення загальних зборів акціонерів 10 квітня 2012 року о 10.00,
за місцезнаходженням товариства: Україна,
м. Одеса, вул. Успенська, 26 (кімната для переговорів)
 
Код ЄДРПОУ емітента 20013200
 
Телефон +380 48 221 91 21
 
Електронна адреса емітента konecranes@utel.net.ua
 
Додаткова сторінка в Інтернет для розкриття інформації www.konecranes.com.ua
 
Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента


Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи Володіє часткою у статутному капіталі емітента
1 2 3 4 5 6
10.04.2012 Звільнено Генеральний директор (Перебував на посаді протягом 19 років) Сакара Олександр Миколайович ––––––––– 0
10.04.2012 Звільнено Секретар наглядової ради (Перебував на посаді протягом 5 років) Аку Лехтінен ––––––––– 0
10.04.2012 Призначено на невизначений термін Генеральний директор Віньєрон Філіпп Ф. Г. ––––––––– 0
10.04.2012 Призначено на невизначений термін Секретар наглядової ради Томас Мюнтті ––––––––– 0

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.


Генеральний директор
ПРАТ «Конекрейнс Україна»
Віньєрон Філіпп Ф. Г.


Konecranes – ведущий мировой производитель грузоподъемного оборудова­ния для широко круга отраслей, включая предприятия обрабатывающей промышленности, верфи, порты и контейнерные терминалы. Konecranes предлагает инженерные решения, повышающие эффективность грузоподъ­емных операций, а также техническое обслуживание грузоподъемного оборудования и станков любых производителей. В 2011 году объем продаж корпорации составил 1 896 млн. евро. Компания насчитывает 11 700 сотруд­ников, работающих в более чем 609 офисах в 47 странах. Konecranes зарегистрирована на фондовой бирже NASDAQ OMX в Хельсинки (символ: KCR1V).